Editura Medicală Antaeus oferă servicii de editare, DTP şi tipărire pentru:
  • carte medicală (formate variate)
  • reviste medicale
  • caiete program, caiete de rezumate cu ISBN, afişe pentru conferinţe şi congrese medicale
  • alte publicaţii adresate medicilor sau pacienţilor
  • broşuri şi pliante publicitare în domeniul medical
Editura vă asigură:
  • formatul cel mai bine adaptat cărţii dumneavoastră şi publicului ei ţintă
  • aspectul şi calitatea tiparului cărţii dumneavoastră la standarde internaţionale
  • publicitate în reviste medicale de largă circulaţie şi site-uri medicale
  • distribuţie prin distribuitori de carte medicală cu acoperire naţională